„Skutečným nasloucháním jdeme za slova, vidíme skrze ně a nalézáme bytost, která se za nimi skrývá. Naslouchání je pátrání po pokladu skutečné bytosti…“ (John Powell)

O mně

Studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem ukončila v roce 1987. Od té doby se věnuji pedagogické práci jako odborná asistentka výuky anatomie. V současné době působím na VFU Brno, kde pracuji také jako psycholožka v centru poradenství pro studenty. Psychologické vzdělání jsem si doplnila výcvikem v Brněnském institutu pro psychoterapii v letech 2005 až 2018.

 

hanapavlikova.JPG

    Služby   

Neposkytuji terapii ve smyslu zdravotní péče. Jedná se o terapii, která využívá pouze psychologické, nikoli medicínské prostředky. Psychologické služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

  • Individuální sezení (50 min) – 700 Kč

  • Krizová intervence (50 min) - 700 Kč

  • Psychologické konzultace pro děti a dospívající - 700 Kč

  • Studenti, důchodci a ženy na mateřské dovolené – 600 Kč

Sezení je možné bez finanční náhrady zrušit nejpozději 24 hodin před předem dohodnutou hodinou. Pokud klient nedodrží tuto lhůtu, je povinen sezení uhradit.

Z důvodu vládních nařízení aktuálně pracuji online. 

Psychologické konzultace pro děti a dospívající

 

Poskytuji psychologickou pomoc starším dětem od 10 let a dospívajícím s psychickými problémy, které řeším ve spolupráci s jejich rodiči. 

Individuální terapie

 

Moje práce s klienty vychází z teoretického základu psychodynamické psychoterapie, která je zaměřena na hlubší poznání sama sebe, na hledání souvislostí mezi současnou situací klienta a jeho minulostí, na odkrývání jeho skrytých zdrojů a možností, na pochopení toho, co se s člověkem děje, když se cítí nešťastný, úzkostný, přetížený, depresivní, beznadějný nebo vůbec neví, co ho vlastně trápí. Je to společná cesta klienta a terapeuta za klientovým šťastnějším životem.

Poradenství

 

Psychologické poradenství je nabídka služby pro klienty, kteří chtějí pracovat na svém seberozvoji v osobním či pracovním životě. Nemusejí vždy řešit psychické problémy či duševní poruchy.

    Kontakt   

KONTAKTY:

pavlikhanka@seznam.cz

721 329 717

ADRESA:

Údolní 5 - 2. patro

60200 Brno